Okresná chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí OCHPPT

Pre poľovné oblasti J XXIII Humenné,  J XXII Nízke Beskydy – sa určujú tieto minimálne kritéria trofejí srncov súcich na chov:

1 ročné srnce

 • dĺžka kmeňa bez vetiev nad 12 cm
 • dĺžka členitého kmeňa nad 10 cm
 • redukovaná hmotnosť parožia – 110 gr.

2 ročné srnce

 • dĺžka kmeňa 18 cm
 • počet vetiev – 5
 • priemerná dĺžka vetiev nad 3 cm
 • bodová hodnota nad 45 b. CIC
 • redukovaná hmotnosť – min. 180 gr.

3 ročné srnce

 • dĺžka kmeňa nad 20 cm
 • počet vetiev – 6
 • priemerná dĺžka vetiev nad 4 cm
 • bodová hodnota min. 60 b. CIC
 • redukovaná hmotnosť min. 220 gr.

4 – 5 ročné srnce

 • dĺžka kmeňov nad 22 cm
 • počet vetiev – 6
 • priemerná dĺžka vetiev nad 5 cm
 • bodová hodnota – min. 75 b. CIC
 • redukovaná hmotnosť min. 240 gr.

Za lovné sa považujú všetky 6 ročné a staršie srnce.

Za srnce nesúce na chov sa považujú:

 • 1 ročné, ak nedosahujú stanovenú dĺžku
 • 2 – 5 ročné, ktoré nespĺňajú dva parametre
 • parameter „redukovaná hmotnosť“ je len pomocný pre hodnotiteľskú komisiu
 • Srnce bez ohľadu na vek s trvalo deformovaným parožím (parochniare, zlomená pučnica, viac kmeňov ako dva a pod.)
Veková trieda I.vt II.vt III.vt
Vek 1-2r. 3 – 5r. 6r. +

Jelenia zver – určujú sa tieto minimálne kritéria trofejí jeleňov súcich na chov:

V poľovnej oblasti JXXII Nízke Beskydy V poľovnej oblasti JXXIII Humenné
1 ročné jelene
– ostro zakončené ihlice s dĺžkou min. 35 cm
– členené alebo tupo zakončené ihlice s dĺžkou min. 30 cm
1 ročné jelene
– ostro zakončené ihlice s dĺžkou min. 35 cm
– tupo zakončené ihlice s dĺžkou min. 30 cm
– členené kmene aj s dĺžk. menšou ako 30 cm
2 ročné jelene
– členitosť min. pravidelného 8-ráka
– kmene obojstranne ukončené vidlicami
– dĺžka kmeňov min. 55 cm
– dĺžka stredných vetiev min. 15 cm
– bodová hodnota min. 105 bodov CIC
2 ročné jelene
– členitosť min. pravidelného 8-ráka
– kmene obojstranne ukončené vidlicami
– dĺžka kmeňov min. 55 cm
– dĺžka stredných vetiev min. 15 cm
3 ročné jelene
– členitosť min. nepravidelného 10-toráka
– kmene obojstranne ukončené vidlicami s priemernou dĺžkou min. 10 cm
– dĺžka kmeňov min. 60 cm
– dĺžka stredných vetiev min. 20 cm
– bodová hodnota min. 115 bodov CIC
3 ročné jelene
– členitosť min. pravidelného 8-ráka
– kmene obojstranne ukončené vidlicami s priemernou dĺžkou min. 15 cm
– dĺžka kmeňov min. 65 cm
– dĺžka stredných vetiev min. 20 cm
4 ročné jelene
– členitosť min. nepravidelného jednostranne korunového 10-toráka
– dĺžka kmeňov min. 70 cm
– dĺžka stredných vetiev min. 20 cm
– bodová hodnota min. 135 bodov CIC
4 ročné jelene
– členitosť min. pravidelného 10-ráka
– kmene obojstranne ukončené korunami
– dĺžka kmeňov min. 75 cm
– dĺžka stredných vetiev min. 20 cm
5-6 ročné jelene
– členitosť min. pravidelného 10-toráka
– kmene jednostranne ukončené korunami
– dĺžka kmeňov min. 80 cm
– bodová hodnota min. 160 bodov CIC
5-6 ročné jelene
– členitosť min. pravidelného 12-ráka
– kmene obojstranne ukončené korunami
– dĺžka kmeňov min. 85 cm
7-8 ročné jelene
– členitosť min. 12-ráka
– kmene obojstranne korunové
– dĺžka kmeňov min. 90 cm
– bodová hodnota min. 170 bodov CIC
7-8 ročné jelene
– členitosť min. 12-ráka
– kmene obojstranne korunové
– dĺžka kmeňov min. 95 cm
– bodová hodnota min. 180 bodov CIC
9-10 ročné jelene
– členitosť min. pravidelného 12-ráka
– kmene obojstranne korunové
– dĺžka kmeňov min. 95 cm
– bodová hodnota min. 185 bodov CIC
9-10 ročné jelene
– členitosť min. pravidelného 12-ráka
– kmene obojstranne korunové
– dĺžka kmeňov min. 100 cm
– bodová hodnota min. 190 bodov CIC
Za jelene súce na chov sa považujú:
jelene, ktoré dosahujú min. parametre parožia chovných jeleňov stanovených vo všetkých ukazovateľoch v závislosti od veku.
Za jelene súce na chov sa považujú:
jelene, ktoré dosahujú min. parametre parožia chovných jeleňov stanovených vo všetkých ukazovateľoch v závislosti od veku. U jeleňov III. VT sa bodová hodnota považuje ako pomocný parameter pre hodnotiteľskú komisiu.
Za jelene nesúce na chov sa považujú:
– jelene, ktoré nespĺňajú druhé kritérium
– jelene s trvalou deformáciou parožia
– 4r. a staršie nekorunové, alebo len jednostranne korunové
– 2r. a staršie s členitosťou 6-ráka
Za lovné sa považujú všetky 11 ročné a staršie jelene. Za lovné sa považujú všetky 11 ročné a staršie jelene.

Katalóg 20. okresnej chovateľskej prehliadky poľovníckych trofejí