Poľovné revíry

Ev. číslo Poľovný revír Akostná trieda Poľová oblasť Výmera
1. Diľ – Havaj 3 J – XXII Nízke Beskydy 3858
2. Dolina – Oľšavka 3 J – XXII Nízke Beskydy 3294
3. Dubinka – Mrázovce 3 J – XXIII Humenné 2644
4. Ferdaska – Vyšná Oľšava 3 J – XXIII Humenné 3322
5. Kamjana – Miková 3 J – XXII Nízke Beskydy 2715
6. Kančov Potok – Stropkov 4 J – XXIII Humenné 2066
7. Lipovica – Kolbovce 2 J – XXIII Humenné 3131
8. Maleník – Vojtovce 2 J – XXIII Humenné 3152
9. Ondava – Duplín 3 J – XXII Nízke Beskydy 2318
10. Sakalov – Lomné 3 J – XXIII Humenné 2893
11. Vysoká Hora – Chotča 3 J – XXII Nízke Beskydy 2830
12. Potašňa – Lesy SR 3 J – XXIII Humenné 2814

Zmluva o užívaní PR


Dodatok k zmluve o užívaní PR


Zmluva o spôsobe a forme minimalizácie škôd spôsobovaných zverou a na zveri v lesníctve


Zmluva o spôsobe a forme minimalizácie škôd spôsobovaných zverou a na zveri v poľnohospodárstve