Predstavenstvo

Predstavenstvo OkO SPZ Stropkov:

Mgr. Smetanka Radoslav, Predseda
Ing. Paňko Ladislav, Podpredseda
Ing. Vatraľ Dušan, Predseda poľovníckej komisie
Michrina Jozef, Predseda streleckej komisie
Hudák Milan, Predseda osvetovej komisie
Ing. Maliňak Marián, Predseda ekonomickej komisie
Bunda Július, Predseda kynologickej komisie
Haňak Milan, Predseda DR OkO SPZ
Skuban Dušan, Člen DR OkO SPZ
Ing. Komišak Ján, Člen DR OkO SPZ
Vaco Alexander, Člen DR OkO SPZ
Dr. Gima Štefan, Člen rady SPZ

Predstavenstvo OPK Stropkov:

Mgr. Smetanka Radoslav, Predseda
Ing. Paňko Ladislav, Podpredseda
Bc. Sahajda Milan, Tajomník
Ing. Vatraľ Dušan, Predseda poľovníckej komisie
Talian Martin, Predseda streleckej komisie
Hudák Milan, Predseda osvetovej komisie
Ing. Maliňak Marián, Predseda ekonomickej komisie
Bunda Július, Predseda kynologickej komisie
Ing. Hocko Pavol, Predseda DR OPK
Mgr. Čuma Miroslav, Člen DR OPK
Ing. Maťaš Dávid, Predseda DK OPK
JUDr. Paľa Ján, Člen DK OPK
Ing. Bodnár Radovan, Člen DK OPK
Smetanka Michal, Člen DK OPK
Mojsej Miroslav, Člen DK OPK

Disciplinárna komisia OPK:

Ing. Dávid Maťaš, predseda
JUDr. Ján Paľa
Ing. Radoslav Bodnár
Michal Smetanka
Miroslav Mojsej

Komisia pre poľovníctvo a ochranu životného prostredia:

Ing. Dušan Vatraľ, predseda
Dr. Štefan Gima
Ing. Róbert Babinský
Ing. Anton Roth
Zdeno Šlang

Kynologická komisia:

Július Bunda predseda
Bc. Milan Sahajda
Ing. Juraj Potoma
Ľubomír Husár
Homza Ján
Marek Mižov
Ing. Maroš Drab

Strelecká komisia:

Martin Talian, predseda
Juraj Sralik ml.
Jozef Michrina
Jozef Bodnár
Nórbert Hlavaj

Ekonomická komisia:

Ing. Marián Maliňak, predseda
Gecej Štefan
Jaselský Miroslav ml.
Róbert Maťaš
Ing. Vladimír Varga

Osvetová komisia:

Milan Hudák, predseda
Dušan Šmajda
Alexander Vaco
PaeDr. Martin Smetanka
Ing. Karol Špilár
Ing. Ladislav Čečko