Predstavenstvo

Predstavenstvo OkO SPZ Stropkov:

Mgr. Smetanka Radoslav, Predseda
Bc. Sahajda Milan, Tajomník
Ing. Vatraľ Dušan, Predseda poľovníckej komisie
Talian Martin, Predseda streleckej komisie
Maťaš Róbert, Predseda osvetovej komisie
Ing. Maliňak Marián, Predseda ekonomickej komisie
Bunda Július, Predseda kynologickej komisie

Dozorná Rada OkO SPZ
Haňak Milan, Predseda DR OkO SPZ
Ing Hocko Pavol, Člen DR OkO SPZ
Ing. Komišak Ján, Člen DR OkO SPZ
Skuban Dušan, Člen DR OkO SPZ


Dr. Gima Štefan, Člen rady SPZ

Predstavenstvo OPK Stropkov:

Mgr. Smetanka Radoslav, Predseda
Ing. Paňko Ladislav, Podpredseda
Bc. Sahajda Milan, Tajomník
Ing. Vatraľ Dušan, Predseda poľovníckej komisie
Talian Martin, Predseda streleckej komisie
Hudák Milan, Predseda osvetovej komisie
Ing. Maliňak Marián, Predseda ekonomickej komisie
Bunda Július, Predseda kynologickej komisie

Dozorná rada OPK:
Ing. Hocko Pavol, Predseda DR OPK
Mgr. Čuma Miroslav, Člen DR OPK

Disciplinárna komisia OPK:

Ing. Maťaš Dávid, predseda
JUDr. Paľa Ján
Ing. Bodnár Radoslav
Smetanka Michal
Mojsej Miroslav

Komisia pre poľovníctvo a ochranu životného prostredia:

Ing. Vatraľ Dušan, predseda
Dr. Gima Štefan
Ing. Babinský Róbert
Ing. Roth Anton
Šlang Šlang

Kynologická komisia:

Bunda Július, predseda
Bc. Sahajda Milan
Ing. Potoma Juraj
Homza Ján
Mižov Marek
Ing. Drab Maroš

Husár Ľubomír

Strelecká komisia:

Martin Talian, predseda
Juraj Sralik ml.
Jozef Michrina
Jozef Bodnár
Nórbert Hlavaj

Ekonomická komisia:

Ing. Marián Maliňak, predseda
Gecej Štefan
Jaselský Miroslav ml.
Róbert Maťaš
Ing. Vladimír Varga

Osvetová komisia:

Milan Hudák, predseda
Dušan Šmajda
PaeDr. Martin Smetanka
Ing. Karol Špilár
Ing. Ladislav Čečko