Zloženie komisií

Disciplinárna komisia:

Ing. Dávid Maťaš, predseda
JUDr. Ján Paľa
Ing. Radovan Bodnár
Miroslav Mojsej
Michal Smetanka

Zloženie komisií:

1. Komisia pre poľovníctvo a ochranu životného prostredia:

Ing. Dušan Vatraľ, predseda
Dr. Štefan Gima
Ing. Vincent Poľak
Ing. Anton Roth
Zdeno Šlang

2. Kynologická komisia:

Július Bunda, predseda
Bc. Maroš Drab
Ján Homza ml.
Ing. Juraj Potoma
Bc. Milan Sahajda

3. Strelecká komisia:

Martin Talian, predseda
Jozef Bodnár
Norbert Hlavaj
JUDr. Ján Paľa
Juraj Sralík ml.
Jozef Michrina

4. Ekonomická komisia:

Ing. Marián Maliňak, predseda
Štefan Gecej
Miroslav Jaselský ml.
Róbert Maťaš
Ing. Vladimír Varga

5. Osvetová komisia:

Milan Hudák, predseda
Ing. Radovan Bodnár
PaeDr. Martin Smetanka
Dušan Šmajda