Oznámenie o konaní kurzu

Obvodná poľovnícka komora Stropkov oznamuje širokej verejnosti, že prijíma prihlášky do prípravného kurzu na skúšku uchádzača o prvý poľovný lístok .

Predpokladaný termín začatia teoretickej prípravy je Jún 2024. Prednášky budú prebiebať počas víkendov. Do kurzu je možné sa prihlásiť písomnou prihláškou doručenou na OPK Stropkov, alebo prostredníctvom E-mailu na adresu stropkov@sp.opk.sk. Bližšie informácie poskytneme telefonicky na t.č. 0904 628 553, prípadne na vyššie uvedenej E-mailovej adrese.