Category Archives: Aktuality

Oznámenie o konaní kurzu

Obvodná poľovnícka komora Stropkov oznamuje širokej verejnosti, že prijíma prihlášky do prípravného kurzu na skúšku uchádzača o prvý poľovný lístok . Predpokladaný termín začatia teoretickej prípravy je Jún 2024. Prednášky budú prebiebať počas víkendov. Do kurzu je možné sa prihlásiť písomnou prihláškou doručenou na OPK Stropkov, alebo prostredníctvom E-mailu na adresu stropkov@sp.opk.sk. Bližšie informácie poskytneme […]

Pozvánka

Predseda obvodnej poľovníckej komory v Stropkove v súlade s ustanovením § 18 ods. 2 stanov Slovenskej poľovníckej komory zvoláva zasadnutie všetkých členov SPK, ktorí majú trvalý pobyt v územnej pôsobnosti OPK Stropkov a ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami užívateľa poľovného revíru (nezaradení členovia).