Pozvánka

Predseda obvodnej poľovníckej komory v Stropkove v súlade s ustanovením § 18 ods. 2 stanov Slovenskej poľovníckej komory zvoláva zasadnutie všetkých členov SPK, ktorí majú trvalý pobyt v územnej pôsobnosti OPK Stropkov a ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami užívateľa poľovného revíru (nezaradení členovia).