Aktuality

 
 Oznámenie o konaní kurzu

OPK Stropkov oznamuje, že v pripravuje otvorenie poľovníckeho kurzu pre záujemcov o prvý poľovný lístok. Kurzu sa môžu zúčastniť aj osoby mladšie ako 18 rokov, pokiaľ v tomto roku dovršia 18 rokov. Prosíme záujemcov, aby kontaktovali pracovníka kancelárie OPK p. Husára 054 7424488. .
12. 6. 2017
 
Slávnosti sv. Huberta v Stropkove

Dňa 14.09.2012 sa po prvý krát v meste Stropkov uskutočnil Deň svätého Huberta. Sv. Hubert bol podľa legendy náruživý poľovník a keď raz na Veľký piatok poľoval, zbadal veľkého jeleňa, ktorému sa medzi parohami týčil kríž. Zároveň ho nadprirodzený hlas vyzýval, aby sa zriekol svetských záľub. O dva roky neskôr ovdovel, utiahol sa do lesa, kde predtým videl jeleňa s krížom a tam robil pokánie.
15. 10. 2014